Etusivu » LuovaMiete Blogi » Konsultointia vai sparrausta, kumpaa tarvitset? 

Konsultointia vai sparrausta, kumpaa tarvitset? 

  • tehnyt

Todennäköisesti tilanteesta riippuen, tarvitset molempia. Käydään kuitenkin ensin läpi, mitä eroa näillä kahdella on. Ja havainnollistan muutaman esimerkin kautta, minkälaisiin tilanteisiin sparraus ja konsultointi sopivat. Toivottavasti tämä auttaa sinua hahmottamaan paremmin, tarvitsetko sparrausta vai konsultointia. 

Konsultointi on tavoitteellista

Konsultointiin lähdetään aina tavoitteellisesti ja alkuun pyritään määrittelemään tavoitteet tai tavoite. Joskus käy niin, että konsultoinnin tavoite on löytää selkeä tavoite. Eli välttämättä sinulla ei tarvitse olla selkeästi ja täsmällisesti muotoiltua tavoitetta mielessäsi. 

Jos tilanne on tosiaan vielä niin auki, että tavoitetta on vaikea muodostaa, niin ensimmäinen tapaaminen käytetään tavoitteen selkeyttämiseen. Tämä siksi, että konsultoinnissa pyritään yhdessä ohjatusti löytämään johonkin tarkasti rajattuun aiheeseen ratkaisu tai vaihtoehto. 

Tavoitteellisuus ja selkeät raamit ovat tärkeitä siksi, että pääsisit eteenpäin jouhevammin ja nopeammin. Konsultointi ei ole niin pohdiskelevaa vaan voi olla aika intensiivistäkin. Vaihtoehtoja ja ratkaisuja pyritään tekemään tiedon pohjalta, ja tietenkin on tärkeää, että koet tulleesi kuulluksi. Ratkaisun ja vaihtoehdon täytyy toimia sinulle ja mielellään tähän hetkeen. 

Sparraus on vaihtoehtojen makustelua

Mielestäni vaihtoehtojen makustelu kuvaa sparrausta aika hyvin. Erilaisten ratkaisujen kuvittelu ja pohdinta auttaa sinua hahmottamaan, mikä voisi olla se toivottu suunta. Sparraus tukee sinun omaa ajatustyötä ja laajentaa näkökulmia. Et välttämättä saa heti tarkkaa vastausta, mutta usein on jo helpotus huomata, miten eri tavoin voi ajatella ja tulkita tilannetta. 

Sparrauksessakin voi olla tavoite, mutta tavoite ei ole pakollista. Sparraus on vähän joustavampaa siinä suhteessa ja esimerkiksi toive sopii hyvin tavoitteen tilalle. Usein toiveeseen vastaaminen johtaa selkeämpiin ajatuksiin ja sitä kautta selkeämpiin tavoitteisiin. 

Sparrauksen joustavuus tekee siitä myös vähän hitaampaa ja rauhallisempaa. Lyhyessä ajassa  saadaan tuuletettua ja järjestettyä ajatuksia. Saattaa käydä niin, että asiat jotka tuntuivat ongelmallisilta eivät olekaan niin merkityksellisiä. Toisinaan huomataan, että ongelma onkin jossain ihan muualla ja onkin akuutimpaa ratkoa vasta havaittu tilanne. 

Esimerkki konsultoinnista: Satu tuntee riittämättömyyttä yksinyrittäjänä

Satu hakeutuu konsultointiin, koska kokee vahvasti riittämättömyyttä yksinyrittäjänä. Työpäivät venyvät ja illalla on vaikea hahmottaa, mitä tuli oikeastaan tehtyä. Satu on sitä mieltä, että ei saa tarpeeksi aikaan ja kaikki aika menee tympeiden työtehtävien parissa. 

Yksi Satun ongelmista on, että hän ei hahmota tekemäänsä työtä ja sen vaikuttavuutta. Tavoitteeksi asetetaan, että ymmärrys oman työn vaikuttavuudesta lisääntyy. Ratkaisuksi lähdetään kokeilemaan työn dokumentointia. 

Kun Satu saavuttaa tavoitteen, hän on oppinut hahmottamaan paremmin oman työnsä vaikuttavuutta ja merkityksellisiä tehtäviä. Hän hahmottaa myös, mihin hänellä menee aikaa hukkaan ja mitkä tehtävät eivät edistä yrityksen tavoitteita ja toimia. 

On tärkeää huomata, että prioriteetti ei ole oppia suorittamaan työn dokumentointia täydellisesti. Työn dokumentointi on työväline ja tapa, joka palvelee sinua ja sinun työskentelyäsi. Ei ole myöskään yhtä tapaa dokumentoida työtä, joten konsultoinnissa löydetään myös sopiva tapa Satun tilanteeseen. Jos tilanne muuttuu, niin dokumentointitapaa voidaan muuttaa.

Esimerkki sparrauksesta: Kati kyseenalaistaa omaa yritystoimintaa ja päätöksiään usein

Kati toivoo sparrausta, koska hän kokee, että hänen omat ajatukset eivät ole tarpeeksi selkeät. Tämä epäselkeys on tehnyt Katista epävarman ja se saa hänet kyseenalaistamaan omaa toimintaa usein. 

Päätöksenteko on vaikeaa ja oman yritystoiminnan edistäminen takkuaa. 

Tässä esimerkissä Katin ongelma on, että hänellä ei ole selkeänä mielessä oman toiminnan prioriteetti. Toiveeksi asetetaan yrityksen prioriteetin löytäminen ja selkeyttäminen. Ratkaisuna lähdetään sparrailemaan merkityksellisyyttä sekä Katin näkökulmasta, että Katin asiakkaiden mielestä. 

Kun Katin toive toteutuu, hän on ymmärtänyt paremmin, mitkä asiat ovat hänelle merkityksellisiä omassa työstään. Kati on myös sisäistänyt sen, miten arvokkaana asiakkaat pitävät hänen palveluitaan. Prioriteettikin alkaa hahmottua, kun Kati alkoi lähestyä työtään merkityksellisyyden kautta. 

Katin kohdalla on oleellista ymmärtää, että tavoitteena ei ollut, että 100% Katin yritykseen käyttämä aika tuntuisi koko ajan täydellisen merkitykselliseltä. On hyvä ymmärtää, että joskus tylsät ja turhilta tuntuvat asiat ovat tärkeitä hoitaa. Ja myös itselle merkityksellisille asioille voi luoda tilaa, vaikka ne eivät olisi nyt asiakkaille kaikista merkityksellisimpiä. 

Kumpaa LuovaMiete tekee: konsultointia vai sparrausta?

Minä teen molempia! Sparrauksia suosittelen yksittäisinä tapaamisina ja pidempiaikaisille asiakkaille säännölliseksi tueksi esimerkiksi jonkun projektin tai muutoksen yhteyteen. Konsultointiin tulevat asiakkaat sitoutuvat hieman pidemmäksi aikaa, ja en myy yksittäisiä konsultointitapaamisia enää irrallisina. 

Sparraus sopii myös sellaiseen tilanteeseen, että haluat pohtia yhteisesti yrittäjyyttä ja yrityksesi tilannetta luottamuksellisesti. Konsultoinnissa aiheet ovat rajatummat ja pakettien raamit ennalta mietityt. Konsultointi sopii niille, ketkä ovat sitoutuneita omaan yritystoimintaan ja haluavat ratkaista tässä ajassa koskettavia ongelmia. 

Vinkkinä: varaa aika sparraukseen, jos vielä tutustumistapaamisen jälkeen mietit, että haluatko palkata minut sinun konsultiksi. Sparraus voi olla matalamman kynnyksen tapa myös kokeilla, olemmeko me hyvä “match”. Tutustu vielä konsultointipaketteihin, josko ne sopivat sinun tilanteeseen ja tavoitteisiin. Voit laittaa viestiä esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta.

Auttoiko tämä sinua päättämään tarvitsetko konsultointia vai sparrausta?