Etusivu » LuovaMiete Blogi » Työhyvinvointisuunnitelma ja selviytymissuunnitelma

Työhyvinvointisuunnitelma ja selviytymissuunnitelma

  • tehnyt

Työhyvinvointisuunnitelma ja selviytymissuunnitelma jäävät usein tekemättä, vaikka niistä voi olla paljonkin hyötyä. Pienyrityksessä prosessien takana on usein ihminen ja todella usein vain yksi ihminen. Huolehdi ainoasta ja tärkeimmästä työntekijästä: sinusta itestäsi!

2 suunnitelmaa + yksi toiminnan kuvas, jotka todennäköisesti olet unohtanut yrittäjänä.

Yrityksen ja yritystoiminnan suunnitteleminen keskittyy usein aloittavan yrittäjän kohdalla liiketoimintasuunnitelman viilaamiseen. Liiketoimintasuunnitelma on hyvä olla olemassa, mutta siinä on puutteensa. Yksi isoimmista puutteista on se, että liiketoimintasuunnitelmasta ei yksinään selviä yrityksen erilaiset prosessit ja käytännöt. Sekä työhyvinvointisuunnitelman ja selviytymissuunnitelman unohtaminen kokonaan! Näitä voi olla turha liittää liiketoimintasuunnitelmaan, mutta kyllä ne kannattaa kirjoittaa itselleen muistiin. Työhyvinvointisuunnitelma ja selvitytymissuunnitelma hyötyvät molemmat selkeästi kuvatuista yrityksen prosesseista. Selkeästi kuvatut prosessis näyttävät, missä sinä tarvitset apua ja mitkä toiminnot ja vaiheet sisältävät riskejä.

Selkeytä työvaiheet itsellesi ja tiimillesi

Erilaisia prosesseja ja käytäntöjä on pienessäkin yritystoiminnassa useampia. Usein prosessien monimutkaisuus ja määrä aukeaa vasta kun jotain prosessia pitäisi alkaa muuttaa tai opettaa se toiselle tekijälle. Toisen ihmisen opettaminen itselle tuttuihin rutiineihin (tai rutiinien puutteeseen) voi tuntua niin kuormittavalta, että moni yrittäjä kokee helpommaksi vain tehdä kaiken yksin. Tämän voisi tehdä paljon helpommin… Vaan aloittava yrittäjä, kuka ei halua tehdä kaikkea yksin nyt ja jatkossa kannattaa alkaa selvittää itselleen toimintatapoja ja niihin liittyviä prosesseja alusta alkaen.

Mielestäni erilaisten prosessien kartoittaminen ja sopivien toimintatapojen selvittäminen on hyvä kuulua yrityksen perustamisen pohjatöihin. Tämä ei kuitenkaan ole yhdellä kerralla lopullisesti valmiiksi tuleva projekti. Omia toimintatapoja kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti. Vähintäänkin siinä vaiheessa, kun jotain yritystoiminnassa muuttuu, niin toimintatapoja kannattaa tarkastella ja arvioida uudelleen.

Mitä tietoisempi olet omista toimintatavoista ja rutiineista, niiden merkityksestä sinulle ja vaikutuksesta omaan yritykseen ja sinun arkeesi, sen helpompi sinun on ennakoida ja arvioida mahdollisten muutosten vaikuttavuutta yritystoimintaasi. Ja ennakointi antaa sinulle joustavuutta ja vaihtoehtoja!

Esimerkiksi markkinointisuunnitelma aukeaa aivan toisella tavalla, kun lähdetään miettimään, miten suunnitelmaa toteutetaan käytännössä. Mielestäni tätä ei korosteta useinkaan tarpeeksi aloitteleville yrittäjille. Kannustetaan kasvuun, ja ulkoistamiseen, mutta jokaisella meillä on oma tahti ja suunta kasvaa.

Miten paljon aikaa markkinoinnin suunnittelemiseen ja toteuttamiseen menee viikko tai päivätasolla?

Ja minkälaisia tehtäviä näihin liittyy?

Toimintaa on melkein mahdotonta selkeyttää ja yksinkertaistaa, arvioida ulkoistamis- ja kasvupisteitä, jos ei tunne ja tiedä tarkemmin, mitä työhön liittyy. Tämä saattaa tuntua hassulta ja ehkä nostatkin nyt epäilevästi kulmakarvojasi. Ei ole yksi tai kaksi ihmistä, ketkä ovat yllättyneet siitä, kun puran heidän työtään tehtävälistoiksi. Listan pituus ja laajuus yllättää lähes kaikki. On parempi yllättyä ajoissa, kuin odottaa yllättyvänsä uupuneena tai vaikeuksien keskellä.

Työhyvinvointisuunnitelma ja selviytymissuunnitelma kuntoon!

Neuvoisin sinua purkamaan auki itsellesi markkinointi- ja myyntisuunnitelman konkreettisiksi tehtävälistoiksi ja näiden lisäksi pura auki tehtävälistoiksi sinun yrityksesi ydintyö. Oletko palveluntuottaja? Pura auki työpäiväsi tehtävät, jotka liittyvät palvelun tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tai myytkö tuotteita? Voit aivan samaan tapaan purkaa tehtävät, jotka liittyvät siihen, että saat tuotteet myyntiin. Ja jos vielä teet itse myytävät tuotteet, niin siinä onkin iso ja arvokas työ, jonka toteutumista täytyy tukea. Ja varmaan huomaat aika pian, minkälaisia “pieniä” tehtäviä liittyy palvelun toteutumiseen tai tuotteen myymiseen. Esimerkiksi työvälineiden huoltaminen ja puhdistaminen, sekä näihin toimiin liittyvät siivousvälineet ja puhdistusaineet ja näiden ostaminen kaupasta ja…

Prosessien lisäksi aloittelevan yrittäjän ja kokeneemmankin yrittäjän kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelmassa mainittujen lisäksi selviytymissuunnitelmia, työhyvinvointisuunnitelma ja palautumissuunnitelma. Ja suunnitelmien tekeminen suunnittelemisen ilosta voi olla hauskaa, mutta hyötyä näistä on tietenkin vasta kun suunnitelmia alkaa toteuttaa. Voi tuntua liioitellulta tehdä näitä suunnitelmia, mutta masennuksen ja uupumuksen läpikäyneenä en pidä näitä liioitteluna. Elämä osaa yllättää positiivisesti ja anteliaasti, mutta toisiaan yllätykset ovatkin haasteita ja suoranaisia ongelmia.

Selviytymissuunnitelma on ehkä aloittavan yrittäjän suunnitelmista se, jonka toivon tietenkin jäävän turhaksi ja käyttämättömäksi. En toivo kenellekään somekohuja, aviokriisejä, läheisten sairastumista, konkurssia, taloudellisia haasteita tai muita vaikeita tilanteita ja kriisejä, jotka vaativat selviytymistä. Oikeastaan on kummallista, että liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu riskienkartoitus, mutta ei selviytymissuunnitelmaa. On tarpeellista pyrkiä välttelemään pahimpia riskejä ja huonoimpia seurauksia. Kaikkea ei voi välttää ja mitäs sitten, kun sattuu tapahtumaan jotain epätoivottua? Selviytymissuunnitelmat ovat näitä tilanteita varten.

Aika monen ihmisen selviytymistapa on vältteleminen. Välttelemme arjessa monenlaisia asioita, eikä se ole itsessään täysin huono juttu. Vältteleminen on monesti paras ja toimivin keino juurikin välttää epätoivottuja asioita. Kaikkeen vältteleminen ei riitä tai toimi, on oltava muitakin tapoja toimia. Tarvitset siis selviytymissuunnitelman. Aikaisemmin mainitsemani somekohu on asia, jonka kohtaaminen pelottaa monia. Ja pelko taas rajoittaa ja estää ihmisiä käyttämästä somea. Somemarkkinointi ja somessa verkostoituminen voi antaa pienyrittäjälle ja pienen budjetin yrittäjille paljon. Pelkästään selviytymissuunnitelma, ei saa pelkoja täysin hälvenemään. Kuitenkin selviytymissuunnitelman tekeminen voi näyttää, että riskien toteutuessa, niistä voi selviytyä ja seuraukset eivät välttämättä ole niin kamalat, kuin miettimättä pelotti.

Työhyvinvointisuunnitelma ja selviytymissuunnitelma on osa riskienkartoitusta

Työhyvinvointisuunnitelma on mielestäni aivan yhtä tärkeä kuin riskienkartoitus. Monesti swot-analyysiin kerätään hyvinkin epätodennäköisiä riskejä ja uhkakuvia, toisaalta myös riskejä ja uhkia, joihin on olemassa jo ratkaisut. Ja mielestäni riski voida huonosti töissä, kuormittua, ahdistua, masentua ja uupua on todellinen. Yrittäjillä on usein työterveys jätetty hoitamatta itselleen. Työhyvinvointisuunnitelma nyt vähintään kannattaa olla mietittynä ja aktiivisesti toteutettuna. Työeläkeyhtiö Elon mukaan jopa 40% yrittäjistä on riski uupua ja tämä luku on hurjan suuri. Olisi kunnostavaa tietää onko Elo ottanut huomioon esimerkiksi vähemmistöyrittäjien riskiä uupua ja masentua? Mielenterveyttä ja hyvinvointia uhkaa muutkin asiat kuin uupumus ja masennus. Jokaisen yrittäjän (ja ihmisen muutenkin) on tarpeen kartoittaa itselleen, mitkä asiat kannattelevat ja lisäävät hyvinvointia, mitkä kuormittavat ja vähentävät hyvinvointia. Työhyvinvointisuunnitelmaan on tarpeellista kartoittaa, minkälaisin aktiivisin toimin omaa hyvinvointia ja jaksamista ylläpitää. Suunnitelmaan on hyvä lisätä myös, miten toimit, jos huomaat omassa jaksamisessa ja hyvinvoinnissa notkahduksia. Keneen tai mihin tahoon voit olla yhteydessä ja mistä saat apua?

Minun mielestäni aloittavan yrittäjän on tärkeää huolehtia muustakin asioista yrityksen kannattavuuden lisäksi. Talous on asia, joka kärsii usein ensimmäisten joukossa, jos yrittäjä sairastuu tai toimintakyky heikkenee jostain syystä. On tärkeä rakentaa yritystoimintaa, joka mahdollistaa hyvän elämän työasioiden ulkopuolella ja kasvaa itse yrittäjänä sellaiseksi, kuka jaksaa nauttia elämästä muutenkin kuin miettiessään yrityksensä kannattavuutta. Esimerkiksi uupumus ei lamauta vain yrittäjän taloutta ja työkykyä vaan vaikuttaa kaikkeen elämässä. Samoin yritystä koskettavat kriisit voivat vaikuttaa myös muualla elämässä.

 

 

LuovaMIete työkirja

Ilmainen työkirja arvon tuottamisesta!

Ilmaisia työvälineitä yrittäjille

Jatkuvasti täydentyvä listaus työvälineistä